TimeWaver

Szczególną cechą technologii TimeWaver jest analiza niewidzialnych wpływów na życie człowieka i ponowne zaprowadzenie równowagi. To bardzo ważne, aby człowiek zrozumiał, co się z nim dzieje – i to na wszystkich płaszczyznach: od poziomu materialnego ciała poprzez system przepływu energii i jego regulowania, częstotliwości i psychikę, aż po ewentualnie odziedziczone predyspozycje, a nawet jeszcze dalej. TimeWaver działa na poziomach dających się zaobserwować w człowieku jako całości. TimeWaver analizuje nie tylko znalezione w polu informacyjnym korelacje z ciałem fizycznym, lecz bierze pod uwagę także płaszczyznę energetyczną i informacyną. Pola energetyczne i informacyjne są zgodnie z naszą wiedząściśle ze sobą połączone i w idealnej sytuacji harmonizują; tak więc z punktu widzenia systemu TimWaver człowiek postrzegany jest jako całość.

TimeWaver Med analizuje korelacje pomiędzy utratą równowagi a zaburzeniami w nurcie przepływu informacji i ma na celu skompensowanie tychże w polu informacyjnym.Analizy te nie dotyczą ciała fizycznego, tak jak ma to miejsce w diagnostyce medycznej. Medycyna bazująca na polu informacyjnym opiera się na teorii pola fizyczno- umysłowego, które kontroluje wszystkie procesy materialne, energetyczne i psychiczne. TimeWaver postrzega człowieka jako całość – od sfery duchowej aż po strukturę komórkową! Człowiek jest czymś więcej niż tylko jego podlegające analizie elementy.

TimeWaver jest narzędziem, które ma pomagać w badaniu powiązań oraz głębszych poziomów pola informacyjnego, a w nim to, co nazywamy życiem; narzędziem, które wykorzystuje jako podstawę wszystkiego: świadomość i informację, w celu analizowania różnych płaszczyzn życiowych i leczenia za pomocą pozytywnych informacji.

Bądź z nami w kontakcie

Proneo Maria Sternadel

Nasz Adres

Partyzantów 7, 05-092 Łomianki

Zadzwon albo napisz

Maria Sternadel
Tel:
+48 604 435 184   

Email:
m.sternadel@proneo.com.pl

Skontaktuj się z nami