timewaver

TimeWaver został opracowany przez niemieckiego fizyka kwantowego  Marcusa Schmieke, współpracujący z portugalskim naukowcem i homeopatą Nuno Niną.  

Jest to technologia wykorzystywana przez terapeutów i lekarzy medycyny między innymi w: Niemczech, Szwajcarii i Portugalii, które okazały się bardzo skuteczne w rozwiązywaniu ogromnej liczby problemów.   

CO  TO JEST MEDYCYNA POLA INFORMACYJNEGO?

Medycyna bazująca na polu informacyjnym opiera się na teorii pola fizyczno-umysłowego, które kontroluje wszystkie procesy materialne, energetyczne i psychiczne. To ukryte pole otacza i przenika wszystkie żywe istoty, od świadomości aż do poziomu komórkowego. Zakłócenia w tym polu uwzględniają i poprzedzają dysfunkcję na poziomie fizycznym – czy to jest w ciele, umyśle, związkach, biznesie, domu itd. Odkrycie sposobów dostępu i interpretacji tego, co dzieje się w polu Informacyjnym, jest ewolucyjne- krok na rzecz ludzkości i medycyny – zarówno prewencyjnej, jak i leczniczej.

Czym jest TIMEWAVER Med?

TimeWaver Med  jest najnowocześniejszym urządzeniem, które analizuje głębsze przyczyny chorób w polu informacyjnym (pole morfogeniczne) i koryguje je w procesie zwanym optymalizacją. Odczytywanie i zapisywanie informacji w polu informacyjnym. Analiza pola informacyjnego i jego równoważenie odnosi się do dziesięciu poziomów człowieka, m.in. do jego fizjologii, poziomu częstotliwości, do elektryczności i energii w organizmie na płaszczyźnie biofizycznej oraz poziomu czysto informacyjnego. Analiza sięga aż do psychiki i poziomu świadomości, a więc płaszczyzn, które wpływają na nasze samopoczucie. System TimeWaver Med pomaga przeprowadzić analizę w polu informacyjnym w celu ustalenia, jakie nowe informacje posłużą do przywrócenia równowagi na wszystkich poniżej omówionych płaszczyznach. W trakcie przeprowadzanej analizy system TimeWaver Med umożliwia “wpisanie” w pole nowych informacji, np. w postaci wzorów drgań. W ten sposób zachwianie równowagi może zostać skorygowane i zrównoważone w polu informacyjnym.

 

Analiza pola informacyjnego oraz oczekiwany pozytywny wpływ równoważenia w polu informacyjnym nazywamy równoważeniem lub optymizacją, co służy systematycznemu i całościowemu badaniu pola informacyjnego.

 

System TimeWaver umożliwia dokonanie poprawek na 10 płaszczyznach:

 Płaszczyzna duchowa.

Ta płaszczyzna przedstawia najgłębszy i najsubtelniejszy poziom. Tu pole informacyjne powinno być wspierane mantrami, jantrami i medytacją. Jest to bowiem najdelikatniejsza płaszczyzna.

Płaszczyzna częstotliwości

TimeWaver stara się ustalić w polu informacyjnym, które częstotliwości pochodzące z ciała, mózgu i narządów pacjenta są niedostępne lub zostały zakłócone i koryguje podstawowe rezonansy ludzkiego ciała. Poza tym w module częstotliwości bazy danych mamy do dyspozycji dziesiątki tysięcy częstotliwości przypisanych np. wirusom, bakteriom albo obrazom chorobowym.

Płaszczyzna układowa

Tu na położonej głeboko płaszczyźnie transformacyjnej należy rozpoznać konflikty natury karmicznej i starać się wpłynąć w pozytywny sposób na pole informacyjne. Płaszczyzna procesów fizjologicznych Ta sekcja jest podzielona na genetykę, biologię komórki, enzymy, hormony i funkcje narządów.

Płaszczyzna psychiczna

Za pomocą pozytywnych afirmacji i zasad psychokinezjologii, psychiczne blokady w polu informacyjnym mogą zostać rozpoznane i zniwelowane. Tematy: Równoważenie sfer życia, wzorzec prenatalny, brak energii, rozwój osobowości.

Płaszczyzna obciążeń toksycznych

System TimeWaver powinien na płaszczyźnie pola informacyjnego pomóc w rozpoznaniu zakłócających wzorów drgań i harmonizowaniu pól energetycznych.

Płaszczyzna informacyjna

Tutaj TimeWaver działa za pomocą informacji i wzorów częstotliwości homeopatycznych, esencji i spagyrik.

Płaszczyzna bakterii, wirusów, pasożytów i grzybów

System TimeWaver powinien pokazać, gdzie powstały w polu informacyjnym ewentualne usterki spowodowane przez wirusy, zarazki, bakterie lub grzyby i zaproponować polu informacyjnemu odpowiednie metody optymizacji.

Płaszczyzna energetyczna.

System TimeWaver powinien wskazać te czynniki energetyczne, które znajdują odzwierciedlenie w polu informacyjnym pacjenta. Na tym poziomie optymalizowane są za pomocą informacji z zakresu akupunktury, meridianów, kamieni szlachetnych lub symboli np. czakry jak i obwody funkcjonalne.

Płaszczyzna objawów

Baza danych TW zawiera różne informacje dotyczące różnorakich środków. Na tej płaszczyźnie znaleźć można pełną klasyfikację ICD 10. Ci, którzy preferują stosowanie innych środków, mogą łatwo i szybko utworzyć własną bazę danych.

Niektóre z głównych funkcji Med TimeWaver obejmują:
  • Analiza spójności narządów  – 

  • Dokładniejszy wgląd w pola narządów. Dzięki tej funkcji można kontynuować bardziej szczegółowo badanie poszczególnych organów oraz ich części składowych w polu informacyjnym. Te wyniki są również przedstawione w trzech kolumnach, tak iż można łatwo rozpoznać, które części narządów powinny być uznane w polu informacyjnym za nadmiernie regulowane, względnie niedoregulowane, a które powinny być interpretowane jako zrównoważone, czyli spójne.

TimeWaver Med analizuje pole informacyjne każdego narządu i układu w organizmie. (Nie należy mylić z analizą narządu fizycznego). Każdy organ w naszym ciele samoreguluje się w procesie znanym jako homeostaza.  Czasami jednak niektóre narządy lub systemy mogą utknąć w nadmiernej regulacji (sztywność, napięcie) lub pod kontrolą (chaos, brak siły). Funkcja spójności organów pozwala pacjentowi zobaczyć w polu informacyjnym, które organy mają tendencję do nadmiernego regulowania, względnie niedoregulowania, a które powinny być interpretowane jako zrównoważone, czyli spójne. Timewaver może być następnie wykorzystany do wysyłania impulsów do pola Informacji w celu usunięcia tej nierównowagi. 

Analiza Aury

Moduł Aura Analysis  wchodzi w pole Information (Informacje) każdego z 7 głównych czakr, aby zobaczyć, jaka energia jest dostępna dla ciała przez tę czakrę. Może także analizować, dlaczego dana chakra nie funkcjonuje optymalnie – czy to z powodu urazu emocjonalnego, złego samopoczucia, komunikacji w relacjach itp.

Prezentacja aury Wynik zdjęcia aury jest prezentowany w postaci pasów, kolumn lub jako obraz aury. Obraz aury stanowią kolory siedmiu czakr ułożone symetrycznie wokół zdjęcia klienta. Im intensywniejsze barwy i większe okręgi, tym więcej energii posiada dana czakra. Czakry są przedstawiane w połączeniu z następującymi kolorami od góry do dołu i są zgodnie z nauką TCM przyporządkowane następującym gruczołom, narządom i hormonom:

czakra korony,

kolor biały- podwzgórze, przysadka, mózg, OUN melatonina,

czakra czoła,

kolor niebieski- szyszynka, uszy, przysadka melatonina,

czakra szyi,

kolor turkusowy- tarczyca, nerwy, oczy, układ mięśniowy, kości, nerki tyroksyna,

czakra serca,

kolor zielony -grasica, serca tyrozyna

czakra splotu sł.,

kolor żółty- trzustka, skóra, układ trawienny, nadnercza insulina,

czakra sakralna,

kolor pomarańczowy- gruczoł płciowy, łożysko, gruczoł piersiowy, jajniki, nerki, narządy rozrodcze testosteron,

czakra podstawy,

kolor czerwony -kora nadnerczy, rdzeń kręgowy aldosteron, DHEA, kortyzol, adrenalina

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemu TimeWaver Med wraz z jego opisanymi tutaj zastosowaniami. Dotyczy to również TMC, nauki o czakrach i istnienia aury.

 

-Moduł TimeLine przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

– TimeWaver – Moduł punktów energetycznych

– TimeWaver – Moduł meridianów

– Moduł dźwięku w systemie TimeWaver

 

 Po analizie  przetwarzanie  składa się z planowanych impulsów przesyłanych do pola informacyjnego klienta (Optymalizacja) w trakcie uzgodnionego okresu. Często może to być krótkotrwałe – godziny / dni lub może trwać przez kilka tygodni.

Po 4 tygodniach klienci umawiają się na wizytę, aby zobaczyć zmiany zachodzące w ich polu

informacyjnym , a następnie można rozwiązywać nowe problemy.